Film

22 Nov

Halltorps Gästgiveri har tillsammans med Ölands Gymnasium skapat en utbildning inom Hotell- och Restaurangprogrammet som är helt anpassad till yrkets verkliga förutsättningar.

Här kan du se två film om utbildningen. Mer filmer om utbildningen finner du på gymnasiets egna hemsidan: www.olandsgymnasium.se