Kurser

Fastighetsskolan

Fastighetsföretagarskolan MINA HUS Välkomna till AB-hem och en ny unik utbildning. Den skiljer sig från existerande fastighetsutbildningar då den riktar sig endast till dig som själv vill äga egna hyreshus i större eller mindre skala. Utbildningen ges i form av tre tredagarskurser och behandlar de olika steg som leder till att förverkliga drömmen om ett eget hyreshus - vi kallar dem Huset - Hyresgästen - Företaget. 

Läs mer om kursen här

Halltorps Wine Campus

Tanken är att du som vill få en djupare inblick i smakernas fantastiska värld ska få en gedigen bas att stå på. Kursen består av fem kurstillfällen med föreläsningar, seminarier, besök i vinkällaren och provningar av kvalitetsviner. Vi vänder oss till vinälskaren snarare än yrkesmannen, där en flerårig sommelierutbildning är mer på sin plats.

Läs mer om kursen här   

Insprationstal

Tänk om drömmen hjälper dig skapa tydliga bilder av framtiden. Föreställ dig att allt sker två gånger, först i tanken, i det du drömmer om att uppnå, och sedan blir drömmen verklighet genom handlingens "magi". Ingenting är ännu klart, allt för dig att skapa.Du utmanas i tanken att det är drömmen som gör dig levande att det är den som fungerar som en katapult framåt. Vad händer med ditt växande när du börjar drömma större?
Följ med i en spännande start på en resa där du vet att ingenting enbart sker i tanke eller ord utan genom verklig handling. Läs mer om inspirationstalet här.